N.L.P (Neurolingvistisk programmering)


samtale

N.L.P.  er en samtale form der er i stand til at hjælpe med at afklarer problemer og kan skabe store forandringer. Vi mennesker danner hver især vores indre model af verden, denne model kan udfordres og ændres ved hjælp af sproget.

Neuro: Viser at det handler om sammenhængen mellem vores nervebaner og de input vi får gennem vores 5 sanser/ nervesystem på den måde lagre vi disse input.

Lingvistik: Fordi vi gennem sprog og kropsprog udtrykker hvordan vi tænker og det at der er en tæt sammenhæng mellem vores sanseapparat og vores sprog.

Programming: Fordi vi gennem de indre billeder vi laver og gennem det vi siger til os selv og det vi fornemmer, så at sige programmerer vi os selv til at være ressourcefyldte eller drænet for energi, glad eller deprimeret og vi kan gennem enkle teknikker omprogrammerer os selv. Sindet er som en harddisk der lagre alle de indtryk vi har fået igennem livet i vores underbevidsthed og hver gang en kendt  situation opstår reagerer vi som vi altid har gjort, spiller den samme plade indtil vi bliver bevidst om det og ændre det.